Inventaris & Goederen

Inventaris & Goederen

Met een inventaris- & goederenverzekering verzeker je als ondernemer schade die kan ontstaan aan je inventaris en bedrijfsgoederen. Dit kan schade zijn door brand, ontploffing of bijvoorbeeld diefstal. Met een goede verzekering krijg je snel schade vergoedt zodat je onderneming zo min mogelijk hinder ondervindt.

De inventaris van je onderneming is eigenlijk je zakelijke ‘inboedel’ en hieronder valt alles wat jij gebruikt om je bedrijf of beroep te kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan bureau’s, computers, machines, etc. Meestal zijn hierbij uitsluitingen voor geld- en geldwaardige papieren, dieren, motorrijtuigen, vaartuigen en aanhangwagens, gebouwen, inboedel en goederen.

Daarnaast zijn er veel bedrijven met goederen. Goederen kunnen we onderscheiden in soorten:

  • Bedrijfsgoederen: goederen die nodig zijn voor de uitoefening van je bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan reinigingsmiddelen bij een schoonmaakbedrijf;
  • Handelsgoederen: goederen die geproduceerd worden of wel verhandeld. Denk aan grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmateriaal.

Huurderbelang

Als je je bedrijfspand huurt is de kans groot dat je verbeteringen hebt aangebracht aan het pand. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een keukenunit, een vloer, tussenwanden, etc. Het zijn verbeteringen die veelal een waardevermeerdering van het pand betekenen. Mocht het pand verloren gaan door bijvoorbeeld brand dan ben jij je investeringen kwijt omdat je geen pandeigenaar bent. Toch is het mogelijk om deze investeringen te verzekeren en dit kan door huurdersbelang mee te verzekeren op je inventarisverzekering.

Wil je meer informatie?

Wil jij meer weten over een inventaris- & goederenverzekering? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak met een van onze adviseurs. Wij werken samen met verschillende verzekeraars waardoor je kunt kiezen uit verschillende verzekeringen en uitgebreide dekkingen.

Meer overzicht met het MKB-pakket

Als ondernemer wil je goed verzekerd zijn en duidelijk inzicht hebben in je zakelijke verzekeringen. Dat kan met het MKB-pakket van Faas Assurantiën. In het MKB-pakket worden belangrijke zakelijke verzekeringen gebundeld waardoor overlap in dekking wordt voorkomen en jij precies weet welke verzekeringen er voor jouw onderneming zijn afgesloten.

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer