Is waterschade door extreme regenval of overstroming verzekerd?

Is waterschade door extreme regenval of overstroming verzekerd?

Het zuiden van Nederland wordt de afgelopen dagen geteisterd door noodweer. Zware regenval heeft gezorgd voor een hoge waterstand van rivieren met overstromingen tot gevolg. In de media verschijnen volop beelden van ondergelopen straten en huizen en op verschillende locaties is de situatie zo gevaarlijk dat mensen geëvacueerd worden.

Duidelijk is dat noodweer kan zorgen voor veel schade. Maar wie draait er op voor de kosten van schade door extreme regenval of overstromingen? Kun je die schade claimen op je opstal- of inboedelverzekering?

Door de lage ligging van grote delen van Nederland zijn overstromingen een groot risico. Dit ondanks het feit dat de overheid continue investeert in bredere rivierbeddingen en versteviging van dijken en de kust om overstromingen te voorkomen. De afgelopen dagen hebben we gezien dat overstromingen alsmede extreme neerslag, voor flinke schade kunnen zorgen, maar kun je die schade vergoed krijgen?

Waterschade aan je woning door regenval
Wanneer regenval waterschade veroorzaakt aan je woning dan wordt deze schade in de basis vergoed door de meeste verzekeraars. Voorwaarde is wel dat het water via je dak, dakgoot of over de drempel je woning binnen is gekomen.

Heb je een raam of deur open laten staan en vervolgens door binnenkomende regenval schade opgelopen? Dan wordt deze schade veelal niet vergoed. In de polisvoorwaarden van je verzekeraar staat precies beschreven welke vormen van waterschade zij vergoeden.

Waterschade aan je woning door overstromingen
Wanneer rivieren buiten hun oevers treden wordt het verhalen van schade op de verzekeraar een stuk lastiger. Er wordt van een ‘overstroming’ gesproken wanneer een dijk doorbreekt of een waterkering de waterdruk niet meer aankan en dus overloopt.

Sinds de Watersnoodramp van 1953 sloten verzekeraars schade uit, die wordt veroorzaakt door een dijkdoorbraak of overstroming.  Een aantal verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden aangepast, zodat schade door overstromingen wel wordt gedekt wanneer deze is veroorzaakt door extreme regenval.

Maar moet je dan zelf opdraaien voor de kosten voor waterschade door een overstroming?
Wanneer er  een overstroming plaatsvindt in Nederland, dan kan de ‘Wet tegemoetkoming schade bij rampen’ (Wts), op de situatie van toepassing worden verklaard.

Als de Wts van toepassing is, dan kunnen zowel particulieren als bedrijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de geleden schade. Deze tegemoetkoming wordt geregeld vanuit de overheid en benadeelden kunnen ook een tegemoetkoming krijgen voor kosten die gemaakt zijn als gevolg van de ramp.

Er zijn wel voorwaarden aan de Wts verbonden, zo moet er sprake zijn van een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet Veiligheidsrisico’s, en: de schade is onverzekerbaar, onvermijdbaar en niet-verhaalbaar. Inmiddels heeft de overheid de overstromingen in Zuid-Limburg bestempeld als officiële ramp (d.d. 15-07-2021)

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op!
Ben je benieuwd hoe schade door regenval gedekt is op jouw verzekeringen? Kijk dan in de polisvoorwaarden of neem gerust contact met ons op voor meer informatie! Wij staan voor je klaar!

Terug naar overzicht

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer