Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Bij het woord ‘ongeval’ denken veel mensen snel aan een ongeluk in het verkeer maar wist je dat de meeste ongevallen thuis of op het werk plaatsvinden? Een ongeval zit in een klein hoekje maar kan enorme gevolgen hebben. Zo kun jij, of iemand uit je gezin, als gevolg van een ongeval blijvend invalide raken of zelfs komen te overlijden. Dit kan grote financiële gevolgen hebben wanneer je bijvoorbeeld niet meer in staat bent om te werken en je inkomen wegvalt. Een ongevallenverzekering kan een deel van de schade hierbij opvangen.

Mensen die vaak sporten, motorrijden of een risicovol beroep hebben, hebben een hoge kans op een ongeval. Toch kun je ook met een kantoorbaan een ongeval krijgen door bijvoorbeeld van de trap te vallen. Veel mensen hebben geen idee welke gevolgen een ongeluk kan hebben, vooral op financieel gebied. Een ongevallenverzekering kan daardoor een goede aanvulling zijn op andere verzekering.

Een ongevallenverzekering keert bij blijvende invaliditeit of overlijden een vooraf vastgesteld bedrag uit. In de polis van een ongevallenverzekering is een zogenaamde ‘Gliedertaxe’ opgenomen. Dit een tabel met overzicht van zintuigen en lichaamsdelen waarachter bij ieder onderdeel, door een arts of specialist, een percentage is vermeld. Dit percentage geeft aan in hoeverre iemand blijvend invalide is bij uitval of verlies van dat lichaamsdeel of zintuig.

Wil je meer informatie?

Wil je meer weten over een ongevallenverzekering? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of maak een afspraak met een van onze adviseurs Wij werken samen met verschillende verzekeraars waardoor je kunt kiezen uit verschillende verzekeringen en uitgebreide dekkingen.

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer