Rookmelders verplicht in woningen vanaf 1 juli 2022

Rookmelders verplicht in woningen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 wordt het in Nederland verplicht gesteld om in iedere woning optische rookmelders te installeren. Deze verplichting bestond al voor nieuwbouwwoningen die na 2003 zijn gebouwd, maar gaat juli ook voor bestaande woningen gelden.

Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. De invoering van deze nieuwe regel heeft dan ook als doel om levens te redden. Voldoet je woning vanaf 1 juli niet aan de eisen? Dan heb je kans op een boete of problemen met de verzekeraar.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 juli 2022 
Voor nieuwbouwwoningen die sinds 2003 gebouwd worden, was al de eis dat zij vanaf oplevering voorzien worden van rookmelders. Deze eis geldt voor iedere etage van een woning en wordt vanaf 1 juli 2022 ook van toepassing op bestaande woningen. Is een bestaande woning gesplitst, bijvoorbeeld als studentenwoning? Dan geldt dat in iedere kamer een rookmelder verplicht gesteld wordt.

Waaraan moet je rookmelder voldoen?
De Nederlandse overheid heeft regels vastgelegd waaraan een rookmelder moet voldoen. Zo is een EN 14604 certificaat verplicht en moeten rookmelders die aangesloten worden op het netstroom ook voorzien zijn van een NEN 2555 certificaat. Daarnaast moet een rookmelder een CE-markering hebben en mag die niet van het ionische type zijn.

Wat als je niet voldoet aan de eisen? 
Als je niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het plaatsen van de rookmelders, riskeer je een boete van de gemeente. Daarnaast bestaat de kans dat verzekeraars schade na een brand niet zullen vergoeden wanneer blijkt dat je in huis onvoldoende rookmelders had hangen.

De nieuwe wetgeving gaat op 1 juli 2022 in.

Terug naar overzicht

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer