Faas assurantie

Bedrijfsschade

Bedrijfsschade

Een bedrijfsschadeverzekering heeft als doel om jou als ondernemer te beschermen tegen het risico van inkomens- of omzetverlies die het gevolg zijn van een op de verzekering gedekte gebeurtenis.

> Lees meer over bedrijfsschade

Extrakostenverzekering

Er zijn ondernemingen die voor het maken van omzet niet afhankelijk zijn van machines of grondstoffen en waarbij het zelfs niet uitmaakt waar het bedrijf is gevestigd. Dit zien we vooral bij ondernemingen die actief zijn in de dienstverlening.

> Lees meer over extrakostenverzekering

Milieuschade

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden is het mogelijk dat door toedoen van jouw onderneming het milieu wordt aangetast. Bijvoorbeeld wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen. Met een milieuschadeverzekering kun je je onderneming verzekeren voor milieuschade die door toedoen van jouw bedrijf is ontstaan. Denk hierbij aan o.a. schade die is ontstaan door bodemverontreiniging of schade aan het grond- en oppervlakte water.

> Lees meer over milieuschadeverzekering

Reconstructie

Je wilt er niet aan denken dat je heel je bedrijfsadministratie verloren gaat door bijvoorbeeld een brand. Op dat moment ben je alles kwijt. Van facturen tot aan klantgegevens en van je boekhouding tot toekomstige bedrijfsplannen. Als je geen goede back-up van je bestanden bijhoudt en deze niet buiten je bedrijf bewaard dan zul je bij verlies geconfronteerd worden met hoge kosten om de data te kunnen herstellen. Een goede reconstructieverzekering kan hierbij uitkomst bieden.

> Lees meer over reconstructieverzekering

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer