Recht & Aansprakelijkheid

Recht & Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Als ondernemer kun je aansprakelijk gesteld worden voor allerlei gebeurtenissen. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden kan er bij een derde schade worden veroorzaakt waarvoor jouw onderneming aansprakelijk wordt gesteld. Dit kan zowel materiële als letselschade zijn. Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, afgekort een AVB, kun je je onderneming verzekeren tegen zulke claims.

> Lees meer over aansprakelijkheid voor bedrijven

Beroepsaansprakelijkheid

Er zijn beroepsgroepen die naast materiële- of letselschade ook zuivere vermogensschade kunnen veroorzaken bij een derde. Deze vorm van schade is niet gedekt op een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB). Om deze schade toch te kunnen verzekeringen is er de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgekort de BAV.

> Lees meer over beroepsaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan het privévermogen van deze personen worden beschermd wanneer het bestuur voor zuivere vermogensschade aansprakelijk worden gesteld. Dit kan gebeuren als gevolg van gemaakte fouten of het nalaten van zaken tijdens het uitvoeren van bestuurstaken.

> Lees meer over bestuurdersaansprakelijkheid

Bedrijfsrechtsbijstand

Net als in een particuliere situatie kun je als ondernemer te maken krijgen met conflicten. Denk aan een situatie waarbij een leverancier zich niet houdt aan zijn afspraken, een klant de rekening niet wil betalen of een medewerker die zich misdraagt. Vaak is het mogelijk om zulke situaties in goed overleg op te lossen maar soms eindigt het helaas in een juridische procedure. Deze kan hoge kosten met zich meebrengen.

> Lees meer over bedrijfsrechtsbijstand

CAR-verzekering

‘CAR’ staat voor ‘Construction All Risk’ en is een verzekering die aannemers en opdrachtgevers beschermt bij schades die kunnen ontstaan tijdens bouw- en verbouwwerkzaamheden.

Aannemers, installateurs, architecten en ook opdrachtgevers kunnen tijdens het uitvoeren van projecten voor allerlei schades aansprakelijk gesteld worden. Een CAR-verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s en geeft de aannemer hierin veel zekerheid.

> Lees meer over CAR-verzekering

Vervoerdersaansprakelijkheid

Beroepsvervoerders vervoeren voor opdrachtgevers tal van goederen die niet van hen zijn. In opdracht van o.a. handelaren, importeurs en exporteurs worden deze goederen vervoerd binnen Nederland, Europa of zelfs over de hele wereld. De vervoerder kan aansprakelijk gesteld worden wanneer er schade is ontstaan aan de lading tijdens het transport. Om deze aansprakelijkheid af te kunnen dekken kan een vervoerder een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

> Lees meer over vervoerdersaansprakelijkheid

Klanten aan het woord

Altijd vertrouwde service

Altijd vertrouwde service

Zowel zakelijk als privé hebben wij onze verzekeringen ondergebracht bij Faas Assurantiën. Ik vind het ten eerste prettig te weten dat Faas Assurantiën een onafhankelijk tussenpersoon is en verzekeringen aanbiedt van verschillende verzekeraars. Zo zijn wij niet gebonden aan 1 aanbieder en is ons verzekeringspakket echt op ons afgestemd.

Ik vind het daarnaast belangrijk dat onze verzekeringsadviseur onze situatie goed kent. Bij de groei van onze onderneming werd er actief meegedacht bij het verzekeren van nieuwe risico’s, iets waar wij geen besef van hadden. Wij willen ons bezig houden met ons eigen werk.

Lees meer

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Zaken doen met mensen, niet met een callcenter

Omdat ons vorige verzekeringskantoor het gevoel gaf dat wij een ‘nummer’ waren i.p.v. een klant hebben wij aan Faas Assurantiën gevraagd om ons verzekeringspakket door te lichten.

Door onze groei was het onduidelijk geworden welke verzekeringen er waren afgesloten, tegen welke voorwaarden en bij welke verzekeraar. Faas Assurantiën heeft alles voor ons uitgezocht, eerlijk en duidelijk advies gegeven en vervolgens een nieuw overzichtelijk pakket samengesteld.
Lees meer